cutmypic.png
 

Who is The Mobile Swede

My name is Andreas Bakken and I'm an aspiring Tech reviewer. Full transparency, I have no journalistic background. I'm a consumer and an enthusiast. If I'd describe my hobbies it'd be following up on- or playing with tech. I kind of get crazy about Smart Phones, Smart Home products and Wearables. This is like a dream project for me. 

I'm not sure how often I'll make blog posts as I require that I deliver somewhat qualitative content.  I hope to bring some clarity to unanswered questions about current products that you might be looking at buying. 

Please join me in my pursuit for the perfect consumer electronics products!

About Cookies:
You might have noticed that the site uses Cookies, and the first time you visited there should be a banner telling you about this. I want to assure you that Cookies are only used to enable the traffic montering that I use to see what gets views and what doesn't. This is only so that I can know what to focus on and what to stop doing. 

Vem är The Mobile Swede

Mitt namn är Andreas Bakken och jag är en inspirerad teknikrecensent. Full genomskinlighet; Jag har ingen journalistisk bakgrund. Jag är en konsument och entusiast. Om jag skulle beskriva mina hobbyer skulle att läsa om- eller leka med tekniska prylar hamna högt upp på listan. Jag har ett entusiastintresse för Smart Phones, smarta hemprodukter och så kallade Wearables. Man kan väl säga att detta är mitt drömprojekt.

Jag vågar inte sätta ett löfte på hur ofta jag kommer att lägga upp poster eftersom jag kräver en viss mängd kvalitet i mitt innehåll. Målet är att kunna bidra till ditt beslut mot vad du ska köpa och/eller svara på eventuella frågor.

Hoppas du väljer att följa med i min jakt på de perfekta elektronikprodukterna!

Om Cookies:
Du kanske märkte att sidan använder sig av Cookies. Första gången du kom in bör du ha sett en banner angående detta. Jag vill försäkra alla som besöker sidan att Cookies endast används för att mäta vad som blir läst och vad som inte blir läst. Detta så att jag kan prioritera vilket innehåll jag ska jobba med.